Manager de proiect soft/web

Va avea rolul de a conduce proiecte web si/sau software.

 • Abilitati foarte bune de comunicare si negociere
 • Capacitate de analiza, sinteza, organizare si planificare
 • Capacitate de decizie si asumarea responsabilitatii
 • Abilitati de management si coordonare echipe de lucru
 • Atitudine pozitiva si abilitati de motivare a echipei de proiect
 • Spirit de echipa si de colaborare
 • Abilitati de comunicare interpersonala
 • Capacitate de decizie si asumarea responsabilitatii
 • Cunostinte de limba engleza nivel avansatalta limba straina constituie avantaj
 • Cunostinte de operare PC 
 • Elaboreaza specificatiile si documentatiile necesare ofertarii;
 • Asigura interfata intre societate si beneficiari pentru derularea in bune conditii a proiectelor;
 • Conduce si administreaza resursele materiale, financiare si umane ale proiectelor;
 • Asigura respectarea termenelor de executie si a conditiile de calitate exprimate de beneficiari pentru proiectele care le conduce;
 • Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, consultantii si alti colaboratori implicati;
 • Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii proiectului;
 • Monitorizeaza permanent bugetul, scopul si planificarea proiectului si informeaza persoanele interesate;
 • Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente;
 • Centralizeaza intreaga documentatie a lucrarii si o preda la finele proiectului catre beneficiar
 • Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de management despre acelea pe care nu le poate rezolva;
 • experienta ca manager de proiect/minimum 5 ani experienta ca programator sau similar
 • planificarea proiectelor (Gantt)
 • permis de conducere categoria B
 • certificatul CNFPA de manager de proiect este un avantaj