Programul Operational Regional POR

2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Beneficiari:

 • Microintreprinderile cu o vechime de cel putin 1 an fiscal (infiintate inainte de 1.01.2015)
 • Incubatoare si acceleratoare de afaceri (in calitate de agenti economici) din mediul urban si rural

Investitii eligibile:

 • Constructia, modernizarea si extinderea spatiului de productie/servicii
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, inclusiv software-ul aferent
 • Realizare pagina web, inclusive instrumente de vanzare online
 • Mobilier; echipamente birotice
 • Echipamente IT, tehnica de calcul, inclusiv software-ul aferent
  Servicii de consultant
 • Programe informatice, brevete, licente, marci comerciale
 • Mijloace de transport tehnologice: poduri rulante, electrostivuitoare, macarale, transportoare cu banda
 • Echipamente pentru energie regenerabila

Valoarea finantarii:

 • 25.000 - 200.000 euro/proiect – microintreprinderi
 • 200.000 – 7.000.000 euro/proiect – incubatoare de afaceri

Contributie proprie: 10%

2.2. Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Beneficiari:

 • IMM-uri cu o vechime de minim 1 an fiscal (infiintate inainte de 1.01.2015), din mediul urban
 • IMM-uri non-agricole cu o vechime de minim 1 an fiscal (infiintate inainte de 1.01.2015), din mediul rural

Investitii eligibile:

 • Constructia, modernizarea si extinderea spatiului de productie/servicii
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, inclusiv software-ul aferent
 • Echipamente birotice
 • Echipamente IT, tehnica de calcul, inclusive software-ul aferent
 • Activitati de marketing; participare si expozitii internationale
 • E-commerce: aplicatii tehnologice, e-licitatie, facture electronica, customer service, aprovizionare electronica, magazine electronice etc.
 • Realizare pagina web
 • Implementare si certificare de sisteme de management ISO
 • Mijloace de transport tehnologice: poduri rulante, electrostivuitoare, macarale, transportoare cu banda
 • Echipamente pentru energie regenerabila

Valoarea finantarii:

 • 200.000 – 1.000.000 euro/proiect

Contributie proprie: 30-55%