Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR

6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

Beneficiari:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici nou infiintate

Investitii eligibile:

 • Investitii pentru prestare de servicii (medicale, sanitar-veterinare, reparatii masini, unelte, obiecte casnice, consultanta, contabilitate, juridice, audit, servicii informatice, servicii tehnice)
 • Investitii pentru activitati productive (fabricarea produselor textile, imbracaminte, hartie si carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, industrie metalurgica, utilaje si echipamente, fabricarea de produse electrice, electrocasnice, producere de combustibil din biomasa)
 • Investitii in agroturism (sevicii de cazare, activitati agroturistice)
 • Investitii in activitati mestesugaresti (olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, prelucrarea manuala a lemnului, prelucrarea manuala a lanii, prelucrarea manuala a pielii)

Valoarea finantarii:

 • Pana la 70.000 euro/proiect

Contributie proprie: 0

6.4 Dezvoltarea afacerilor neagricole in mediul rural

Beneficiari: 

 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici nou-infiintate/existente din spatial rural
 • Ferme care isi diversifica activitatea de baza prin infiintarea sau dezvoltarea unei activitati non-agricole

Investitii eligibile:

 • Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor pentru productie/servicii
 • Constructia de unitati pentru primire agroturistica
 • Achizitia de utlaje, instalatii si echipamente noi de productie
 • Producerea de combustibil din biomasa in vederea comercializarii (ex: fabrica de peleti)
 • Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente noi (prestare servicii medicale, veterinare, reparatii masini, unelte, consultant, servicii informatice)

Valoarea finantarii:

 • Pana la 200.000 euro/proiect

Contributie proprie: 10-30%