Programul Operational Infrastructura Mare POIM

4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate.

Beneficiari:

 • MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/
 • Institute de cercetare
 • Universitati
 • ONG-uri
 • Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate
 • Autoritati ale administrației publice centrale/locale
 • Alte structuri in coordonarea /subordonarea autoritatilor centrale / locale

Actiuni:

 • Continuarea elaborarii planurilor de management/seturilor de masuri de conservare / planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate in mediul marin) si pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare, cu accent pe:
 • Elaborarea studiilor pentru monitorizarea si evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara;
 • Inventarierea speciilor salbatice de interes comunitar in vederea determinarii masurilor pentru mentinerea/imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara, fie la nivel national, fie la nivel de sit;
 • Alte activitati necesare specifice elaborarii planurilor de management.
 • Implementarea planurilor de management / seturilor de masuri de conservare/ planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate in mediul marin), in special:
 • Masuri pentru mentinerea si imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara, inclusiv reconstructia ecologica a ecosistemelor de pe suprafata ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
 • Monitorizarea si evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara;
 • Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apa in vederea protectiei biodiversitatii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrarile de barare transversala a cursului de apa, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei si a reliefului din lunca inundabila a corpurilor de apa, etc);
 • Crearea si mentinerea coridoarelor ecologice, crearea si mentinerea coridoarelor de migratie a speciilor, conservarea conectivitatii si functionalitatii ecologice, mentinerea si/sau imbunatatirea conectivitatii pentru reteaua de arii protejate, inclusiv a retelei Natura 2000;
 • Alte tipuri de masuri similare, conform planurilor de management.
 • Mentinerea si refacerea ecosistemelor degradate si a serviciilor furnizate (impaduriri, coridoare ecologice etc.), situate in afara ariilor naturale protejate, in acord cu obiectivele europene in domeniu, inclusiv in mediul marin;
 • Actiuni de completare a nivelului de cunoastere a biodiversitatii si ecosistemelor (monitorizarea si evaluarea speciilor si habitatelor, cunoasterea factorilor de presiune exercitati asupra biodiversitatii, inclus a speciilor invazive etc.)

Valoarea finantarii:

 • Pana la 20.000.000 euro/proiect

Contributie proprie: 0