ETL

Holisun propune managerilor IT soluții de integrare orientată a datelor prin migrarea acestora dintr-un sistem informatic în altul facilitând accesul la diferite surse de date concomitent.

Soluția noastră vine în ajutorul administratorilor IT din cadrul firmelor care folosesc mai multe softuri: pentru managementul clienților, contabilitate, managementul stocurilor, managementul activitâților etc. din cadrul unei companii care se respectă. De cele mai multe ori acestia sunt nevoiți să opereze aceleați informații de mai multe ori, fiecare soft având metodele proprii de introducere și administrare a datelor.

De multe ori datele au mai mulți beneficiari:

 • Clienți (sub forma de cataloage, oferte, fluxuri de produse/date etc. );
 • Management (sub forma de rapoarte și statistici);
 • Marketing (fluxuri de oferte).

De aici derivă nevoia imperioasă de soluții inovative de transformare, adaptare, prelucrare și migrare a datelor în diverse formate, medii, destinații.

Doua exemple concrete privind utilizarea solutiei ETL:

În cazul firmelor de producție este absolut necesară prezența unei platforme de vânzare online atât în relația cu revânzătorii cât și în cea cu clienții finali. Pentru a se evita reintroducerea informațiilor necesare pentru comercializarea produselor în mediul online (descrierea produselor, stocuri, prețuri), ETL poate asigura sincronizarea informațiilor în timp real din sistemul ERP folosit (sau alte softuri de management al stocurilor și contabilitate).
Pentru o evidență clară a activităților întreprinse într-o companie raportarea joacă un rol deosebit de important. De cele mai multe ori rapoartele relevante sunt complexe și conțin informații colectate din mai multe softuri ceea ce crește considerabil timpii de realizarea a acestora. Ex. : Raport randament / angajat : presupune un raport complex format din informații privind pontajul orelor lucrate, activitățile întreprinse în perioada respectivă, comanda pe care s-a lucrat și salariul + bonusurile primite în aceeași perioadă.

Dacă toate aceste informații ar fi stocate într-o singură bază de date bine organizată, rapoartele complexe, ar putea fi generate printr-un singur click.

Soluția noastră ETL va pune la dispoziția administratorului IT o baza de date comună care va conține toate informațiile disponibile în softurile folosite în cadrul companiei.

Doar dumneavoastră, profesioniștii bazelor de date știți complexitatea și responsabilitatea activităților de ETL (extract, transform, load) pe care le presupune:

 • Managementul mai multor baze de date interconectate;
 • Transferul de date între diverse sisteme informatice: ERP, CRM, BMP;
 • Procesarea datelor pentru: alerte, raportări, statistici.
 • Optimizarea datelor;
 • Conversia datelor în diverse formate;
 • Interconectarea sistemelor informatice;
 • Asigurarea integrității datelor;
 • Aplicarea de reguli de business pe date;
 • Agregarea datelor;
 • Auditarea datelor (util în diagnoză);
 • Asigurarea disponibilității datelor în locuri și formate adecvate.

Holisun vă oferă suportul și serviciile de care aveți nevoie în cazul:

 • Sincronizarea in timp online a platformelor de comert electronic cu sistemele de gestiune si contabilitate;
 • Introducerii unui sistem informatic nou;
 • Fuziunii sistemelor;
 • Managementului schimbărilor IT;
 • Extinderii business-ului și infrastructurii IT;
 • Parteneriatelor de afaceri și IT.

Investitie:

In functie de complexitatea proiectului, investitia necesara implementarii acestuia este cuprinsa intre 15 euro/ora si 25 de euro/ora.

 V-ar putea interesa si Data warehouse