Dezvoltare si achizitii software cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile 2014-2020

Programul Operational Regional RegioProgramul Operational Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR). Mai multe informatii gasiti aici

Axa prioritara 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Beneficiari:
• Microintreprinderile cu o vechime de cel putin 1 an fiscal (infiintate inainte de 1.01.2015)
• Incubatoare si acceleratoare de afaceri (in calitate de agenti economici) din mediul urban si rural.

Investitii software eligibile:
• Realizare pagina web, inclusive instrumente de vanzare online;
• Echipamente IT, tehnica de calcul, inclusiv software-ul aferent;
• Programe informatice, brevete, licente, marci comerciale.

Valoarea finantarii:
25.000 - 200.000 euro/proiect – microintreprinderi
200.000 – 7.000.000 euro/proiect – incubatoare de afaceri

Contributie proprie: 10%

! Pe langa achizitiile software un proiect trebuie sa includa si achizitia unor active corporale. Mai multe detalii aici.

 

Axa prioritara 2.2. Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Beneficiari:
• IMM-uri cu o vechime de minim 1 an fiscal (infiintate inainte de 1.01.2015), din mediul urban
• IMM-uri non-agricole cu o vechime de minim 1 an fiscal (infiintate inainte de 1.01.2015), din mediul rural

Investitii eligibile:
• Echipamente IT, tehnica de calcul, inclusive software-ul aferent;
• Activitati de marketing; participare si expozitii internationale;
• E-commerce: aplicatii tehnologice, e-licitatie, facture electronica, customer service, aprovizionare electronica, magazine electronice etc.;
• Realizare pagina web.

Valoarea finantarii:
200.000 – 1.000.000 euro/proiect

Contributie proprie: 30-55%

! Pe langa achizitiile software un proiect trebuie sa includa si achizitia unor active corporale. Mai multe detalii aici.

P.S. Noi iti oferim consultanta gratuita pentru cele 2 axe prioritare prin intermediul colaboratorilor nostii.

Esti interesat(a)? Contacteaza-ne!