LearnEscu, platformă integrată de E-Learning

Funcții:

  • Gestionează utilizatorii, rolurile, cursurile și instructorii;

  • Asigură calendar de cursuri și evenimente;

  • Trimite comunicări și notificări către cursanți;

  • Pune la dispoziție modalităţi multiple de evaluare a cursanților;

  • Asigură notarea cursanților;

  • Suportă cursuri web sau în diferite formate media;

  • Auto-înregistrarea cursanților atunci când au nevoie de cursuri sau materiale suplimentare;

  • Și multiple modalităţi de aprobare a înscrierilor, după necesități și preferințe.

Funcţionalităţile platformei LearnEscu:

Lecţii;

Teste;

Resurse informaționale facultative;

Chat-uri pentru comunicarea sincronizată între cursanți și între cursanți și profesori;

Forumuri pentru cursanți;

Sondaje;

Teme de casă;

Wiki;

Workshop-uri;

Image

Mod de utilizare

Cum se desfășoară cursurile?

După ce cursantul s-a inscris la un curs prin intermediul interfeţei web va putea avea acces la spaţiul de curs. Cursantul poate studia lecţie după lecţie, sau poate selecta orice capitol si lecţie din curs, poate rezolva seturi de exerciţii, teste sau teme pentru acasă, accesa legături externe către site-uri specializate, studii de caz. Documentaţia aferentă cursului/lecției existentă in cadrul platformei poate fi descărcată de către cursanti, aceasta fiindu-le disponibilă din acel moment si off-line.

Fiecare curs are propria sa modalitate de examinare. Unele cursuri au teste online, la altele vor avea proiecte sau exerciţiile indicate de profesor, care pot fi incărcate pe forum. In cadrul acestei componente se va putea dezvolta pentru fiecare cursant un plan individual de evaluare.

In cadrul Forumului pot fi puse intrebări, se pot deschide subiecte noi de discuţie sau se poate participa la cele deja deschise. O dată pe săptămană sau cand consideră profesorul că este necesar, va avea loc o sedinţă de dialog sincron in cadrul camerei de discuţie (chat). De asemenea va exista si un forum comun de comunicare cu toţi beneficiarii din sistem (ISJ + licee) care va ajuta la o interacţiune mai ridicată intre cursanti, profesori si inspectori din orase diferite, putand astfel să impărtăsească experienţe.

Cursantii vor mai putea accesa: glosar de termeni, sondaje, teme de casă, teste, Wiki, workshop-uri, calendar de evenimente.

Lecţii

Un curs încărcat în sistem va conţine capitole organizate în lecţii. Numărul de capitole și lecţii nu va fi limitat. Conţinutul cursului electronic va fi interactiv și va putea conţine text, imagini, animaţii sau fișiere audio-video. În cadrul fiecărei lecţii pot fi introduse teste de verificare.

Rezolvarea cu succes a acestora nu condiţionează parcurgerea integrală a cursului. Sistemul va oferi și rezultatele rezolvărilor corecte ale acestor teste de exersare. Aceste teste vor conţine doar itemi obiectivi, de tipul:

Pereche;

Alegere duală – adevărat /fals;

Alegere multiplă – cu mai multe variante de răspuns, una singură corectă;

Alegere multiplă – cu mai multe variante de răspuns, mai multe corecte;

Fiecare curs va avea atașată propria sa modalitate de examinare, iar sistemul permite stabilirea permisiunilor de acces pentru modificările ulterioare ale lecţiilor încărcate (modificare de conţinut, redenumire, ștergere, etc).

Tip pereche

Alegere duală – adevărat / fals

Alegere multiplă – cu mai multe variante de răspuns, una singură corectă

Alegere multiplă – cu mai multe variante de răspuns, mai multe corecte.

Fiecare curs va avea atasat propria sa modalitate de examinare.

Sistemul va permite stabilirea permisiunilor de acces pentru modificările ulterioare a lecţiilor incărcate (modificare conţinut, redenumire, stergere, etc).

Teste sumative

Acestea vor fi încărcate în sistem ca elemente separate de cursuri.

Se va permite întocmirea și adăugarea unor itemi de evaluare de către fiecare profesor. Aceștia pot fi de tip obiectiv, semi-obiectiv sau subiectiv și pot avea conţinut text și elemente multimedia.

Creatorul de teste va genera testul (automat, sau manual) prin utilizarea setului de itemi existenţi, având posibilitatea de a stabilii punctajul pentru fiecare element din cadrul testului, în parte.

Profesorul va putea selecta cursantul sau grupa de cursanți, pentru care se aplică testul.

Testele create pot fi memorate în sistem iar rezolvarea testelor se va face online.

Corectarea itemilor obiectivi se va realiza automat, iar cei subiectivi și semi-obiectivi vor fi corectați de către profesor.

Cursurile și testele pot fi descărcate în format HTML. Această componentă va fi modulară și ușor de extins dacă apar necesităţi la nivelul ISJ sau al liceelor. Extinderea platformei se poate face la nivelul:

Activităţilor;

Tipurilor de resurse;

Tipurilor de întrebări;

Tipurilor de date;

Adaptabilității temei grafice (fiecare instituție poate alege și modifica aspectul vizual);

Metodei de autentificare;

Metodelor de înscriere a cursurilor atunci când se dorește extinderea lor și către terți.

Activităţilor

Tipurilor de resurse

Tipurilor de intrebări

Tipurilor de date

Adaptabilitatea temei grafice la specificul instituţiei

Metode de autentificare

Metodelor de inscriere a cursurilor atunci cand se doreste extinderea lor si către terţe persoane

Folosim Tehnologii de tip Cookie ce permit stocarea de informații și/sau obținerea accesului la informația stocată în dispozitivul dumneavoastră pentru a permite website-ului să funcționeze, pentru a personaliza conținutul și anunțurile publicitare, pentru a vă oferi funcționalități aferente rețelelor de socializare și pentru a analiza traficul.