Noutăți

Învățarea online, unul dintre cele mai puternice trenduri ale prezentului

Stripe articol prez proiect 1

Datele obținute prin studii și dovezile anecdotice din ultimii ani sugerează o creștere considerabilă a activităților de învățare online. Extinderea ofertei de formare pentru adulți prin învățarea online va avea avantaje semnificative, devenind o soluție în contextul dificultăților create pe piața forței de muncă de pandemie.Pentru ca învățarea online să reprezinte o alternativă valoroasă la instruirea față în față, ar trebui să ofere oportunități de recalificare și perfecționare de înaltă calitate, care se pot traduce în oportunități de angajare durabile pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau de îmbunătățire a productivității pentru firme și economie în general.

Criza COVID-19 a oferit o oportunitate experimentală naturală valoroasă cu privire la angajare și randamentul salarial al învățării online, în comparație cu instruirea față în față.

Rezultatele acestei evaluări au ajutat la identificarea caracteristicilor furnizării de învățare online care au cea mai mare probabilitate de a conduce la rezultate pozitive pentru participanți.

În timp ce participarea la învățare continuă este importantă pentru toți adulții, doar aproximativ 40% dintre aceștia participă anual la programe formale sau non-formale de formare, iar persoanele slab calificate și cele care nu au resurse financiare au cele mai mici șanse de a participa.

Lipsa de timp, conflictul cu programul cotidian și constrângerile de distanță se numără printre barierele cheie raportate de cei care nu urmează deloc programe de formare.

Doar învățarea online poate depăși aceste bariere oferind flexibilitate, permițând cursanților să aleagă un timp, un ritm și un loc compatibil cu responsabilitățile profesionale și familiale.

Învățarea online este, de asemenea, mai ieftină decât furnizarea față în față, ceea ce ajută la depășirea constrângerilor financiare.

 

 

Cu toate acestea, în ciuda potențialului său, datele sugerează că puțini adulți profită de învățarea online ca mijloc de formare. În timp ce cursurile online ar putea face accesul la formare mai ușor pentru adulții cu dizabilități sau pentru cei care trăiesc în comunitățile rurale, condiția prealabilă a competențelor și dispozitivelor digitale de bază, precum și o infrastructură de internet de încredere pot limita accesul în mod semnificativ.

 

Participanții la formare cu abilități digitale ridicate de rezolvare a problemelor au mai multe șanse să aleagă învățământul la distanță decât adulții cu puține cunoștințe TIC. În medie, doar 5% dintre adulți obțin un punctaj înalt la testele de competențe digitale, în timp ce aproximativ 15% dintre adulți nu au nici cele mai elementare abilități IT. Prin urmare, deși învățarea online are potențialul de a înlesni și facilita educația adulților, este important să ne asigurăm că toată lumea are competențele și accesul la infrastructura digitală necesare pentru a beneficia de acesta.


În multe țări, furnizorilor de formare li s-a permis să extindă componenta off-the-job și să amâne stagiul de muncă pentru programe mixte care includ atât formarea off-the-job, cât și la locul de muncă. Autoritatea australiană pentru calitatea competențelor a recomandat ca furnizorii de formare să-și re-secvenționeze formarea pentru a oferi mai întâi instruire teoretică pe o bază online. Anglia a permis scurtarea cursurilor de la locul de muncă acolo unde este posibil și înlocuirea lor cu sesiuni mai lungi prin învățarea online. Ucenicilor care au urmat deja un număr suficient de ore de formare cu un angajator li se permite să își finalizeze programul prin învățare online. Spania a oferit furnizorilor de formare profesională flexibilitate pentru a decide cum să reorganizeze programele profesionale.

Italia a dezvoltat stagii virtuale ca răspuns la lock-downurile COVID-19. Stagiile virtuale permit implementarea unor experiențe de lucru reale la distanță executând sarcini reale cu un tutore și un suport pedagogic concret în cadrul unei infrastructuri specifice de învățare IT. Această soluție acoperă în primul rând profesii legate de tehnologiile digitale, dar cuprinde și o serie de activități aparținând „locurilor de muncă tradiționale”.

În Elveția, unele stagii de ucenicie au continuat online, dar mutarea în online a necesitat modificarea contractelor de ucenicie, care exclude în mod explicit furnizarea online de locuri de muncă.

Serviciile publice de ocupare a forței de muncă au continuat să extins capacitățile de furnizare de cursuri de formare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prin canale digitale.

În Danemarca, o lege a fost modificată pentru a permite municipalităților să ofere noi cursuri de calificare digitală. Suedia va folosi o parte din fondurile suplimentare alocate PES și altor actori cheie pentru a consolida învățarea online și educația bazată pe internet.

Pandemia COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra lumii muncii, multe persoane pierzându-și locurile de muncă sau confruntându-se cu schimbări semnificative în statutul lor profesional. Ca răspuns, diverse servicii publice de ocupare a forței de muncă (PSE) au colaborat cu furnizori privați de formare pentru a recalifica persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pentru ocupații care sunt în prezent la mare căutare. Acestea includ inițiative precum dezvoltarea e-learning de către PES pentru lucrătorii de îngrijire și programul de calificare rapidă al Statelor Unite, care are ca scop tranziția lucrătorilor spre sectoare de activitate și ocupații mai solicitate.

În timp ce multe centre publice de formare au reușit să mențină online formarea de competențe de bază, formarea legată de locul de muncă a fost dificil de continuat în mediul virtual. Cu toate acestea, criza covid a subliniat potențialul învățării online de a deveni o caracteristică permanentă a sistemelor de învățare pentru adulți. Cu toate acestea, trebuie abordate mai multe limitări pentru a extinde accesul la oportunitățile de învățare online și pentru a permite mai multor adulți, în special șomerilor și celor slab calificați, să participe la formare.

O astfel de limită este necesitatea de a dezvolta abilități digitale de bază pentru a integra învățarea online. Mulți utilizatori ai învățării online sunt adulți cu studii superioare și abilități digitale puternice, așa că va fi esențială dotarea adulților cu competențe reduse cu competențele digitale necesare. Diverse țări au lansat programe pentru a aborda această problemă, cum ar fi Parteneriatul pentru competențe digitale din Regatul Unit și planul național de dezvoltare al Ungariei, care își propune să ofere oportunități de formare a competențelor digitale pentru 260.000 de adulți cu calificare scăzută din regiuni dezavantajate.

O altă limitare critică este motivarea cursanților online pentru a asigura rate ridicate de retenție. Ratele de finalizare a cursurilor online deschise cu numere mari de participanți pot fi de până la 10%, subliniind importanța dezvoltării și menținerii motivației cursanților. Ca răspuns, mulți furnizori de programe de ucenicie și de educație și formare profesională au pus accent pe dezvoltarea motivației, prin webinarii de motivare și insigne digitale. În plus, opțiunile de interacțiune cu alți studenți și profesori sunt importante pentru a crește motivația, așa cum demonstrează programul spaniol Aula Mentor.

Cursurile online actuale tind să se concentreze pe abilitățile „gulerelor albe” puține cursuri fiind disponibile pentru ocupațiile legate de meșteșuguri sau cele cu o componentă practică.

Pentru a aborda aceste limitări, furnizorii de formare apelează la inteligența artificială (AI) pentru a dezvolta simulări și experiențe de realitate virtuală care să permită o experiență de „învățare prin practică”.

Mulți furnizori de programe de formare construiesc module pentru a crește încrederea și competența profesorilor în metodele de predare online.

În Coreea, Ministerul Ocupării Forței de Muncă și Muncii intenționează să dezvolte și să implementeze o curriculă pentru a dota profesorii și managerii de companii cu abilitățile didactice necesare livrării eficiente a cursurilor online.


Testarea și certificarea formării online sunt importante pentru a ne asigura că este apreciată pe piața muncii. Există deja mai multe inițiative, precum platforma PIX din Franța care permite utilizatorilor să susțină teste de competențe digitale și să obțină certificări. Ecusoanele digitale, care conțin informații despre persoana fizică, emitentul ecusonului și criteriile pentru obținerea ecusonului, sunt, de asemenea, o soluție inovatoare.


În concluzie, extinderea gamei de cursuri online, formarea profesorilor pentru a oferi cursuri online eficiente și dezvoltarea unor metode eficiente de testare și certificare sunt pași importanți în demersul de a face învățarea online inclusivă și mai accesibilă tuturor.

Utilizarea inteligenței artificiale și a realității virtuale poate ajuta la reducerea decalajului în formare pentru ocupațiile de tip productiv și formarea continuă la locul de muncă. Odată cu dezvoltarea și implementarea acestor inițiative, învățarea online va deveni o opțiune viabilă și valoroasă pentru toți participanții la piața muncii.

Sursa: https://www.oecd.org/Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
S.O.F.T. - Susținem Ocuparea Prin Formare Tehnologică
Contract POCU/860/3/12/142579, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Opiniile exprimate aici nu reprezintă neapărat poziția Uniunii Europene, statelor membre sau a Guvernului României.

Folosim Tehnologii de tip Cookie ce permit stocarea de informații și/sau obținerea accesului la informația stocată în dispozitivul dumneavoastră pentru a permite website-ului să funcționeze, pentru a personaliza conținutul și anunțurile publicitare, pentru a vă oferi funcționalități aferente rețelelor de socializare și pentru a analiza traficul.