Noutăți

Situația pieței cursurilor de formare online în România și la nivel internațional

Stripe articol prez proiect 1

Datele statistice și dovezile anecdotice sugerează o creștere considerabilă a activităților de învățare online.

Totuși, pentru a deveni o alternativă viabilă la sistemele clasice de formare, învățarea online va trebui să poată oferi oportunități de recalificare și perfecționare de înaltă calitate, lucru care este valabil mai mult pentru domeniile conexe ale sectorului IT și pentru activitățile în care activitatea fizică nu este principalul factor generator de valoare. 

Pandemia COVID-19 ne-a învățat multe lucruri importante despre cum am putea fi mai eficienți și ne-a obligat să renunțăm la multe bariere auto-impuse și cutume învechite.

Doar 40% dintre adulți participă anual la programe formale sau non-formale de formare, iar persoanele slab calificate și cele care nu au resurse financiare sunt cu rare ocazii participanți în astfel de programe. Iar statisticile acestea vin de la nivel european, nu sunt locale. Mai mult, cei care nu urmează nici o dată programe de formare acuză lipsa de timp, conflictul cu programul cotidian și constrângerile legate de distanță. Foarte probabil că soluțiile online ar rezolva parțial această problemă.

Tot prin cursuri online s-ar putea ameliora și problema costurilor financiare deoarece cursurile online sunt, de obicei, mai ieftine și implică o logistică simplificată din partea organizatorilor.

Doar învățarea online poate depăși aceste bariere oferind flexibilitate, permițând cursanților să aleagă un timp, un ritm și un loc compatibil cu responsabilitățile profesionale și familiale.

 

În timp ce cursurile online ar putea facilita accesul la formare pentru adulții cu dizabilități sau pentru cei care trăiesc în comunitățile rurale, condiția prealabilă a competențelor și dispozitivelor digitale de bază, precum și o infrastructură de internet de încredere pot limita accesul la astfel de servicii în mod semnificativ.

 

Participanții cu abilități digitale înalte se numără printre cei care aleg învățământul la distanță mai repede și cu mai multă încredere. Aproximativ 5% dintre adulți obțin un punctaj la cel mai înalt nivel de competență digitală, în timp ce aproximativ 15% dintre adulți nu au nici cele mai elementare abilități IT. Prin urmare, deși învățarea online are potențialul de a înlesni și facilita educația adulților, lipsa celor mai elementare abilități digitale este, în sine, un impediment major.


Ca și în România, în multe alte țări s-au implementat măsuri pentru încurajarea fenomenului școlarizării digitale. Autoritatea australiană pentru calitatea competențelor a recomandat ca furnizorii de formare să-și secvenționeze formarea pentru a oferi mai întâi instruire teoretică pe o bază online. Anglia a permis scurtarea cursurilor de la locul de muncă acolo unde este posibil și înlocuirea lor cu sesiuni mai lungi prin învățarea online. Ucenicilor care au urmat deja un număr suficient de ore de formare cu un angajator li se permite să își finalizeze programul prin învățare online. Spania a oferit furnizorilor de formare profesională flexibilitate pentru a decide cum să reorganizeze programele profesionale.

Italia a dezvoltat stagii virtuale ca răspuns la lock-downurile COVID-19. Stagiile virtuale permit implementarea unor experiențe de lucru la distanță executând sarcini reale, cu un tutore și un suport pedagogic concret în cadrul unei infrastructuri specifice de învățare IT. Această soluție acoperă în primul rând profesii legate de tehnologiile digitale, dar cuprinde și o serie de activități aparținând locurilor de muncă tradiționale.

În Elveția, unele stagii de ucenicie au continuat online, dar mutarea în online a necesitat modificarea contractelor de ucenicie, care exclude în mod explicit furnizarea de locuri de muncă online.

Serviciile publice de ocupare a forței de muncă au continuat să-și extindă capacitățile de furnizare de cursuri de formare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prin canale digitale.

Întreaga Europă face pași mari spre digitalizarea învățământului pentru adulți. Asta datorită lecțiilor din pandemie, dar și exploziei utilizării și dezvoltării tehnologiilor.

Pentru că în urma pandemiei foarte mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă sau au trecut prin schimbări majore ale statutul lor profesional serviciile publice de ocupare a forței de muncă au colaborat cu furnizori privați de formare pentru a recalifica șomerii și a-i îndrepta spre domenii în care există o nevoie de personal. Acestea includ inițiative precum dezvoltarea e-learning pentru lucrătorii în domenii de îngrijire și programul de calificare rapidă al Statelor Unite, care are ca scop tranziția lucrătorilor spre sectoare de activitate și ocupații mai solicitate.

În timp ce multe centre publice de formare au reușit să mențină în online formarea de competențe de bază, formarea legată de locul de muncă a fost dificil de continuat în mediul virtual. Trebuie abordate mai multe limitări pentru a extinde accesul la oportunitățile de învățare online și pentru a permite mai multor adulți, în special șomerilor și celor slab calificați, să participe la formare.

O astfel de limită este necesitatea de a dezvolta abilități digitale de bază pentru a integra învățarea online. Mulți utilizatori ai învățării online sunt adulți cu studii superioare și abilități digitale puternice, așa că va fi esențială și dotarea celorlalți cu competențele digitale necesare. Unele țări au lansat programe guvernamentale pentru a adresa această problemă: Parteneriatul pentru competențe digitale din Regatul Unit și Planul național de dezvoltare al Ungariei sunt două astfel de exemple. 

O altă limitare critică este motivarea cursanților online pentru a asigura rate ridicate de retenție. Ratele de finalizare a cursurilor online deschise cu numere mari de participanți pot fi de până la 10%, subliniind importanța dezvoltării și menținerii motivației cursanților. Ca răspuns, mulți furnizori de programe de ucenicie și de educație și formare profesională au pus accent pe dezvoltarea motivației, prin webinarii de motivare și insigne digitale. În plus, opțiunile de interacțiune cu alți studenți și profesori sunt importante pentru a crește motivația, așa cum demonstrează programul spaniol Aula Mentor.

Cursurile online actuale tind să se concentreze pe abilitățile „gulerelor albe” puține cursuri fiind disponibile pentru ocupațiile legate de meșteșuguri sau cele cu o componentă practică.

Pentru a aborda aceste limitări, furnizorii de formare apelează la inteligența artificială (AI) pentru a dezvolta simulări și experiențe de realitate virtuală care să permită o experiență de învățare practică.

Mulți furnizori de programe de formare construiesc module pentru a crește încrederea și competența profesorilor în metodele de predare online.

În Coreea, Ministerul Ocupării Forței de Muncă și Muncii intenționează să dezvolte și să opereze un curriculum pentru a dota profesorii și managerii cu abilitățile necesare livrării eficiente de cursuri online.


Testarea și certificarea formării online sunt importante pentru a ne asigura că este apreciată pe piața muncii. Există deja mai multe inițiative, precum platforma PIX din Franța care permite utilizatorilor să susțină teste de competențe digitale și să obțină certificări. Ecusoanele digitale, care conțin informații despre persoana fizică, emitentul ecusonului și criteriile pentru obținerea ecusonului, sunt, de asemenea, o soluție inovatoare.


În concluzie, extinderea gamei de cursuri online, formarea profesorilor pentru a oferi cursuri online eficiente și dezvoltarea unor metode eficiente de testare și certificare sunt pași cruciali pentru a face învățarea online mai inclusivă și mai accesibilă pentru toți.

Utilizarea AI și a experiențelor de realitate virtuală poate ajuta la reducerea decalajului în formarea pentru ocupațiile legate de meșteșuguri și formarea la locul de muncă. Odată cu dezvoltarea și implementarea continuă a acestor inițiative, învățarea online are potențialul de a deveni o opțiune mai viabilă și mai valoroasă pentru cursanți în viitor.

Opiniile exprimate aici nu reprezintă neapărat poziția Uniunii Europene, statelor membre sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
S.O.F.T. - Susținem Ocuparea Prin Formare Tehnologică
Contract POCU/860/3/12/142579, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Folosim Tehnologii de tip Cookie ce permit stocarea de informații și/sau obținerea accesului la informația stocată în dispozitivul dumneavoastră pentru a permite website-ului să funcționeze, pentru a personaliza conținutul și anunțurile publicitare, pentru a vă oferi funcționalități aferente rețelelor de socializare și pentru a analiza traficul.