fbpx

BIG-SMART-LOG

Titlu: Utilizarea analizelor de date mari pentru modelarea operatiunilor de logistica inteligenta

Contract: 100 din 01/06/2019 , Depunere: COFUND-CHIST-ERA-BIG-SMART-LOG

Acronim: BIG-SMART-LOG

 

Scop:

Scopul proiectului este de a proiecta un model semantic auto-adapativ capabil să analizeze date operaționale în timp real, să utilizeze datele învățate pentru a influența pozitiv utilizarea infrastructurii și a resurselor existente, să crească reziiliența sistemului și calitatea serviciilor, respective să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, consumul de combustibil, timpii inactivi, congestionarea traficului, pierderile de venituri și livrările întârziate. În plus, algoritmii de învățare automată vor furniza previziuni și recomandări pentru a maximiza eficiența operațională, protecția mediului și siguranța.

Rezultate:

Rezultatul principal al proiectului este construirea unui cadru reproductibil semantic care poate fi aplicat diferitelor organizații pe mai multe medii.

Descriere:

"Logistica 4.0" se referă la combinația de utilizarea în logistică a a inovațiilor și aplicațiilor bazate pe sisteme ciber-fizice (CPS). "Logistica inteligentă" este un sistem logistic care poate îmbunătăți flexibilitatea, adaptarea la schimbările de pe piață și va ajuta companiile să fie mai aproape de nevoile clienților. Această nouă paradigmă este rezultatul utilizării sporite și îmbunătățite a internetului, care permite comunicarea între mașini, dispozitive și oameni în timp real și utilizarea a ceea ce este cunoscut sub numele de "Digitalizare avansată". Competiția acerbăde pe piața mondială forțează companiile de transport să dezvolte soluții inteligente pentru a gestiona eficient logistica și operațiunile lanțului de aprovizionare. În procesul de căutare a acestor soluții, un număr din ce în ce mai mare de companii adoptă oportunitățile oferite de datele mari (big data).

Acest proiect își propune să reproiecteze datele produse de tehnologia de urmărire a vehiculelor (IoT-Internet of Things) către sisteme care permit schimbul între vehicule de date referitoare la trafic, vreme, starea drumurilor, respective date actualizate referitoare la vehicul și încărcătură, comenzi de lucru ale clienților și serviciile de logistică ale terților (transportatori, operatori de logistică).

Finantat de catre:

UEFISCDI - Program 3 - Cooperare europeana si internationala - Subprogramul 3.5 Alte initiative si programe europene si internationale, proiecte EUREKA traditional (network), EUREKA cluster, EUROSTARS

Valoare proiect:

Valoare totata: 872.606,00 Lei
Valoare nerambursabila: 712.323,00 lei


Durata proiectului:

24 luni (01/06/2019 - 31/05/2021)


Etape si rapoarte:

 1. Modelarea arhitecturii platformei de analiza 01/06/2019 - 31/12/2019
 2. Dezvoltarea platformei si a algoritmilor de analiza a datelor 01/01/2020 - 31/12/2020
 1. Validarea platformei de analiza IoT 01/01/2021 - 31/05/2021

 

GITEX 2019 (5 - 10 octombrie 2019)

ICT Proposers Day, Helsinki, September 2019.

MES 2019 (15 - 18 septembrie 2019)

E – Functionizer

Titlu: Multi-cloud & serverless deployment optimisation platform for data-intensive computing
Contract: 64/2018, Cod Depunere: EUROSTARS-2017-E! 11990-Functionizer
Acronim: E – Functionizer

Scop:

Scopul general al proiectului este de a crea o platforma unica care sa optimizeze si sa gestioneze implementarea aplicatiilor fara server in mediul multi-cloud.

Rezultate preconizate:

Platforma dedicata aplicatiilor de afaceri cu o intensitate mare a fluxului de lucru si care ar putea beneficia de (a) eficienta costurilor si scalabilitatea arhitecturii fara server (b) alocarea neintrerupta a agnosticului de resurse intre furnizorii de cloud multipli. Platforma va fi validata intr-un Business Case dedicat.

Finantat de catre:
UEFISCDI - Program 3 - Cooperare europeana si internationala - Subprogramul 3.5 Alte initiative si programe europene si internationale, proiecte EUREKA traditional (network), EUREKA cluster, EUROSTARS

Valoare proiect:

Valoare totata: 1.262.481 Lei
Valoare nerambursabila: 397.811 lei


Durata proiectului:

36 luni


Etape si rapoarte:

 

 

SDK4ED

Titlu: Seturi de instrumente destinate dezvoltarii software pentru optimizarea energiei si eliminarea datoriei tehnice

Acronim: SDK4ED

Descriere: Scopul proiectului SDK4ED este de a minimiza consturile, timpul si complexitatea asociate proceselor de dezvoltare software prin furnizarea de instrumente automatizate pentru calitate software si cerinte nefunctionale (d.e. eficienta energetica, dependabilitate si performanta), avand capacitatea de a realiza sinergia intre calitatea design-ului si constrangerile de executie. SDK4ED are ca obiective:

 • Definirea unui set de metode si instrumente pentru monitorizarea proceselor de dezvoltare software cu scopul identificarii problemelor de design in faze cat mai incipiente ale ciclului software
 • Estimarea costurilor si limitarilor associate cu datoria tehnica
 • Furnizarea de seturi de unelte pentru evaluarea deciziilor legate de managementul de proiect, estimarea datoriei tehnice, a consumului de energie si a securitatii
 • Implementarea solutiilor in trei industrii distincte, dar complementare: aviatie, sanatate si automotive
 • Ilustrarea importanteei si beneficiilor managementului corespunzator al datoriei tehnice in dezvoltarea de aplicatii care necesita optimizarea consumului de energie

Parteneri:

MODSOIL

Titlul proiectului: Sistem expert pentru monitorizarea riscurilor in agricultura si adaptarea tehnologiilor agricole conservative la schimbarile climatice

Acronim: MODSOIL

Parteneri:

 • CO: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj (USAMV Cluj)
 • P1: Statiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricola Turda (SCDA Turda)
 • P2: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti (USAMV Bucuresti)
 • P3: SC Nora Ly Agroserv SRL Viisoara, Judetul Cluj
 • P4: SC Holisun SRL Baia Mare

Descriere

Proiectul urmareste implementarea unui sistem de agricultura durabil si performant din punct de vedere economic, adaptat schimbarilor climatice printr-un sistem expert de monitorizare pedo-climatica in Depresiunea Transilvaniei. Efectele preconizate pun accentul pe managementul sistemului agricol, conservarea si utilizarea durabila a resurselor de sol si apa in contextul schimbarilor climatice globale, prin implementarea unor tehnologii agricole noi, eficiente, conservative si adaptate conditiilor pedo-climatice locale.

Cercetarea aplicativa realizata in cadrul proiectului are la baza situatia existenta in prezent in agricultura din Depresiunea Transilvaniei, unde datorita sistemelor neadecvate de lucrare a terenurilor arabile, s-a ajuns la o serie de aspecte negative privind: fertilitatea solului, cantitatea si calitatea productiilor obtinute, schimbarea climatica, calitatea peisajului si a mediului inconjurator. Obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de varf, competitive pe plan global, de catre echipa care propune proiectul, membra a Platformei Europene ”Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security„ (MACSUR: http://www.macsur.eu), prin implicare internationala, este mijlocul cel mai adecvat de combatere a anomaliilor climatice, de adaptare la fenomenul de desertificare, de sechestrare a carbonului in sol si de eficientizare a sistemului agricol.

Proiectul valorifica rezultatele cercetarilor Centrului de Cercetare Sisteme Minime și Tehnologii Agricole Durabile (SMTAD), precum si cele ale unui Agreement de colaborare cu Louisiana State University (SUA). Programul de cercetare realizat, demarat în 2008, este prima lucrare, de mare anvergura, de monitorizare a regimurilor termic si hidric al solurilor (temperatura, umiditate, precipitatii) din Campia Transilvaniei, prin 20 microstatii, ceea ce constituie o premiera pentru stiinta romaneasca. Prin aceasta cercetare au fost finalizate 2 teze de doctorat (in SUA si Romania). Alte 2 teme de doctorat sunt in curs de realizare pe acest program de cercetare si au fost depuse 5 proiecte de cercetare, la nivel national si international.

Pornind de la aceste rezultate de cercetare fundamentala proiectul are ca obiectiv realizarea unui produs original – un sistem expert (model functional) de monitorizare si previzionare in timp real a riscurilor climatice (prin modernizarea a 20 statii existente si instalarea altor 10 statii in Podisul Somesan), luand in considerare previziunile meteo, capabil sa prognozeze perioadele de anomalii climatice pentru diferite culturi agricole. Pentru avertizarea fermierilor si predictia corecta a necesitatii combaterii riscurilor climaterice, programul va fi adaptat pe baza cercetarii aplicative realizata cu tehnologii conservative si masuri de adaptare specifice, in cadrul unei intreprinderi agricole reprezentative pentru aceasta zona.

Proiectul se va finaliza prin brevetarea a 3 tehnologii agricole conservative ca alternative viabile, eficiente si realiste la sistemul de agricultura convenționala, practicata in prezent. Elaborarea si modelarea acestora se realizeaza prin brevetarea unui sistem expert (model functional) de monitorizare a riscurilor.

Proiectul asigura accesul fermierilor la tehnologiile agricole durabile (eficiente si conservative) adecvate conditiilor pedo-climatice si socio-economice din Depresiunea Transilvaniei, incadrandu-se in masurile recomandate de UE pentru adaptarea la schimbarile climatice: evaluarea calitatii terenurilor si audit specializat pentru optimizarea tehnologiei aplicate; implementarea tehnologiilor conservative; dezvoltare experimentala si brevetarea a cel putin 3 tehnologii conservative si 1 sistem expert de monitorizare a riscurilor. Proiectul are un impact socio-economic major, fiind implicate 2 universitati, 1 statiune de cercetare, 1 societate agricola, 1 firma privata de cercetare – dezvoltare, ancorate intr-o puternica retea internationala de cercetare-dezvoltare.

 

POR 4.1 - Echipamente

Finalizarea implementarii proiectului "Dezvoltarea societatii HoliSun SRL Baia Mare prin achizitia de echipamente hardware si software"

Societatea comerciala S.C. HOLISUN S.R.L Baia Mare a finalizat implementarea proiectului "Dezvoltarea societatii HoliSun SRL Baia Mare prin achizitia de echipamente hardware si software", proiect finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Axa prioritara 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local", Domeniul de interventie 4.3 "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor".

Click aici pentru vizualizare

POR 4.1 - Sediu

Uniunea-Europeana-Fondul-European-Pentru-Dezvoltare-Regionala Guvernul-Romaniei Ministerul-Dezvoltarii-Regionale-si-Administratiei-Publice holisun Instrumente-structurale-2007-2013

 

Obiective

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii economice a IMM-urilor la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest.

Scopul proiectului il reprezinta constructia si utilarea unui nou sediu pentru activitatea HOLISUN.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Proiectarea si constructia unui nou sediu cu o suprafata de 300 mp, in decurs de 14 luni cu un cost app. de 678.000 lei.
2. Dotarea si utilarea noului sediu cu mobilier si echipamente in decurs de 5 luni cu un cost de 110.750 lei;
3. Cresterea cu 50% a locurilor de munca (4 noi locuri de munca) in decurs de 4 luni, prin angajarea de forta de munca din judetul Maramures.

Pe termen mediu proiectul urmareste cresterea cifrei de afaceri cu o medie de 7,5% pe an si a numarului de locuri de munca.

Valoarea adaugata a proiectului este determinata de dezvoltarea de noi produse soft dedicate IMM-urilor, institutiilor si APL-urilor din Romania, si aici ne referim la extinderea primei pietei virtuale Pharma Agora Central, crearea de solutii de e-learning pentru insitutiile de invatamant si dezvoltarea de solutii integrate de e-guvernare.

Beneficiari

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de:

G1 - actualii angajati ai HoliSun, 8 persoane, care vor beneficia de un loc de munca stabil,un sediu nou si utilat conform nevoilor pe care le implica desfasurarea activitatii de programare soft;
G2 - viitorii angajati ai HoliSun, 4 persoane, care vor beneficia de un loc de munca intr-un domeniu de activitate inovativ si creativ;

Beneficiarul proiectului este HoliSun in calitate de firma solicitanta in cadrul POR.

Beneficiari indirecti: clienti, furnizorii, autoritati publice locale, Primaria Baia Mare prin incasarea de taxe si impozite pe teren si viitoarea cladire a HoliSun, comunitatea baimareana prin dezvoltarea economica la nivelul orasului.

Activitatile proiectului   

1. Pregatire proiect

Titlu: Intocmirea documentatiei pentru proiect

Descriere: Pentru orice activitate de executie de lucrari avem nevoie de un memoriu tehnic si un deviz de lucrari in urma caruia putem alege cea mai buna varianta de realizare a constructiei in conditii propice in ceea ce priveste structura terenului, precum si tipul lucrarii. De asemenea, intocmirea dosarului de finantare se face cu ajutorul unui consultant care concepe planul de afaceri.

Activitatea 2

Titlu: Management de proiect

Descriere: Pentru o implementare corecta a proiectului acesta trebuie pregatit de catre echipa de implementare. Aceasta va intocmi raportarile catre Organismul Intermediar, auditarea documentelor financiar contabile de catre coordonatorul de proiect, expertul economic si auditorul subcontractat, verificarea implementarii activitatilor, verificarea resurselor implicate in proiect.

Activitatea 3

Titlu: Campanie de informare

Descriere: Rezultatele proiectului vor fi vizibile atat la nivelul orasului Baia Mare cat si la nivel intregii regiuni Nord Vest. Pentru a se asigura o informare corecta a beneficiarilor directi si indirecti se va realiza o campanie de informare care va viza atat institutiile locale, mediul de afaceri cat si populatia. Acestia vor fi informati prin intermediul mass-media, evenimentelor de prezentare a proiectului, anunturi, panouri etc. Intreaga campanie de informare va fi derulata de agentia de publicitate selectata astfel incat, in final sa asigure vizibilitatea proiectului la nivel local si regional conform Manualului de identitate vizuala al Regio.

Activitatea 4

Titlu: Contractarea creditului punte

Descriere: Pentru a sustine investitia HoliSun va contracta un credit punte astfel incat sa nu existe blocaje in cashflowul proiectului.

Activitatea 5

Titlu: Executia lucrarilor obiectivului de investitii

Descriere: Activitatea va viza constructia unui nou sediu in suprafata de app. 300 mp alcatuit din birouri, o sala multifunctionala, anexe, spatiu centrala termica, grupuri sanitare. Cladirea va fi racordata la utilitati: apa, electricitate, panouri fotovoltaice, incalzirea se va face pe centrala pe peleti, iar canalizarea se va realiza intr-o fosa septica ecologica.

Activitatea 6

Titlu: Dotarea si utilarea noului sediu

Descriere: Noua cladirea va fi dotata cu mobilier in 5 birouri, iar sala multifunctionala va fi dotata cu mobilier modular astfel incat sa poata fi folosita la sustinerea de sedinte, intalniri, cursuri etc. Totodata sediul va fi utilat cu aparatura IT&C.

Activitatea 7

Titlu: Selectia si recrutarea de personal

Descriere: Datorita extinderii activitatii HoliSun se vor angaja 4 persoane in domeniul administrativ, vanzari si programare. Selectia se va face cu respectarea legislatiei privind discriminarea si egalitatea de sanse. De asemenea una din persone va fi peste 45 de ani, una cu handicap locomotor si tineri absolventi. Recrutarea se va face in principal la nivelul orasului Baia Mare si din cadrul Universitatii de Nord, Facultatea de Calculatoare.

Activitatea 8

Titlu: Auditarea proiectului

Descriere: Implementarea proiectului va fi supervizata de catre un auditor independent.

Rezultate 
Indicator de rezultat   Valoare   Termen de realizare
Numarul de locuri de munca permanente nou create, cu norma intreaga,
in cadrul microintreprinderii [locurile de munca nou create cu fractiuni de  
norma se vor considera proportional cu timpul de lucru prevazut in
contractul individual de munca]
4   Sfarsitul perioadei de implementare    
Alti indicatori de rezultat

Cresterea cifrei de afaceri medie

Alti indicatori de rezultat
7.5% Dupa primul an de implementare
Construirea unui nou sediu 300 mp In timpul implementarii
- seturi mobilier birou 5 buc  
- set mobilier sala multifunctionala 1 buc  
- buc. calculatoare desktop 5 buc  
- notebook-uri 5 buc  
- server date 1 buc  
- copiator 1 buc  
- videoproiector 1 buc  
- centrala telefonica 1 buc  
- router wireless 1 buc  
- sistem antiefractie 1 buc  
- sistem de operare server 1 buc  
- licente Office 10 buc  
- licenta antivirus server 1 buc  

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .

Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

 InfoRegio

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

Folosim Tehnologii de tip Cookie ce permit stocarea de informații și/sau obținerea accesului la informația stocată în dispozitivul dumneavoastră pentru a permite website-ului să funcționeze, pentru a personaliza conținutul și anunțurile publicitare, pentru a vă oferi funcționalități aferente rețelelor de socializare și pentru a analiza traficul.